به گزارش افکارنیوز،

براساس این احکام حسین عسگریان ابیانه به عنوان عضو و نماینده وزارت علوم و حسن امین‌لو به عنوان عضو و نماینده وزارت بهداشت در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

باتوجه به انتصابات صورت‌ گرفته از سوی علی اکبر ولایتی، اسامی تمامی اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است:

«فرهاد رهبر رئیس و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

محمدمهدی طهرانچی دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

عبدالرسول پورعباس نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

فاضل سنقری نماینده رئیس هیات موسس و هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

محمد ورهرام نماینده رئیس هیات موسس و هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

علی‌محمد نوریان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم طیبی عضو و نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

بیژن رنجبر نماینده منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

علی ادیبی نماینده منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

مجید توسلی رکن‌آبادی نماینده منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

محسن نفر نماینده منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

حسین عسگریان ابیانه به عنوان عضو و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

حسن امین‌لو به عنوان عضو و نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی»