به گزارش افکارنیوز،

 عکس زیر برف سنگین خیابان شریعتی در زمستان سال ۱۳۳۴ را نشان می‌دهد. 

عکس: برف سنگین خیابان شریعتی در زمستان 1334