به گزارش افکارنیوز،

 آیا شما راننده ای صبور و قانونمند هستید و یا روزی را بدون تخلف رانندگی سپری نمی کنید؟

اگر می خواهید بدانید رفتارتان مناسب رانندگی است، آزمون زیر را انجام داده و نتیجه آن را مطالعه کنید.

1- آیا تا به حال پیش آمده است که هنگام رانندگی تلاش کنید به دنبال راننده ای که در رانندگی تان اختلال ایجاد کرده است بیفتید تا تلافی کنید؟

الف- بله، بیشتر مواقع ب- خیر. هرگز ج- گاهی اوقات

2- قصد دارید خودروی خود را در پارکینگ فروشگاهی بسیار شلوغ پارک کنید و درست موقعی که خودروی خود را به نقطه مورد نظرتان هدایت می کنید، ناگهان فردی خودروی خود را به آنجا برده و جای تان را اشغال می کند، آیا از او می خواهید که فضا را برای شما خالی کند؟

الف- بله ب- خیر ج- بستگی به شرایط دارد

3- تا به حال شده که به دلیل سرعت بالا و یا هر مشکلی دیگر در رانندگی، افسر پلیس از شما بخواهد که خودروی خود را به کنار جاده هدایت کرده و شما را متوقف کند؟

الف- بله. بارها ب- خیر. هرگز ج- یکی دوبار4- فردی مسن در خودروی روبه روی شماست و به آهستگی رانندگی می کند، آیا شما:

الف- آنقدر بوق می زنید تا سرعتش را بیشتر کند؟

ب- فاصله خود را با او حفظ می کنید و آرامش او را به هم نمی زنید؟

ج- صبر می کنید تا در فرصتی مناسب از وی سبقت بگیرید؟

 5- فردی فضای رزرو شده پارک خودرویتان را اشغال کرده است، شما چه می کنید؟

الف- با کمک چند نفر، خودروی او را جا به جا می کنید.

ب- در خیابان پارک می کنید.

ج- مکانی دیگر برای پارک می یابید اما یادداشتی حاکی از نارضایتی روی شیشه جلوی خودروی او می گذارید.

6- تا به حال در پیاده روی های عریض رانندگی کرده اید؟

الف- بله، همیشه اینگونه از ترافیک فرار می کنم.

ب- خیر

ج- گاهی اوقات که مجبور باشم.

7- تا به حال هنگام رانندگی به راننده های دیگر ناسزا گفته اید؟

الف- بله ب- خیر ج- وقتی خیلی عصبانی می شوم

8- تا به حال از چراغ قرمز گذشته اید؟

الف- بله، بارها ب- هرگز ج- هر موقع کلافه هستم

9- آیا برای اینکه به چراغ قرمز در چهار راه برنخورید، پیش آمده است که به سرعت خود بیفزایید و بی توجه به اطراف با سرعت برانید؟

الف-بله ب- خیر ج- بعضی مواقع

10- آیا هنگام تصادف با راننده دیگر کتک کاری کرده اید؟

الف- بله، هر بار که تصادف رخ می دهد ب- خیر ج- یکی، دو بار

نتیجه آزمون

* چنانچه اکثر پاسخ هایتان از نوع "الف" هستند، باید گفت شما هنگام رانندگی ترکیبی از غرور، تهاجم، خشم، ناامیدی، ناشکبیایی، کم تحملی و اضطراب هستید.

هنگام رانندگی برخوردتان با دیگران بسیار بد و ناراحت کننده است. کوچک ترین مشکلی باعث می شود که در مقابل دیگران حالت تهاجمی به خود بگیرید و یا گرفتار درگیری فیزیکی شوید.

بهتر است قبل از اینکه گرفتار مصیبت یا فاجعه ای شوید کمی به اصلاح خود بپردازید یا حداقل زمانی که ناراحت و عصبانی هستید، پشت رل ننشینید.

* اگر اکثر پاسخ هایتان از نوع "ب" است به شما تبریک می گوییم شما پشت فرمان فردی بسیار خونسرد، منطقی و آرام هستید به طوری که حتی هنگام تصادف و زمانی که دیگران مقصر هستند شما مسالمت آمیز مسائل را حل می کنید.

هرگز برای رسیدن به کار خود در رانندگی خلاف نمی کنید و احتمالا هرگز جریمه نشده اید.

* اگر اکثر پاسخ های تان از نوع "ج" است باید گفت اگرچه روی هم رفته خونسرد و آرام هستید اما گاهی اوقات شرایط باعث می‌شود که کنترل خود را از دست بدهید و غیرمعقول رفتار کنید.

مراقب باشید که عصبانیت جایگزین خونسردی تان نشود و تمرین کنید تا جنبه های مثبت تان را هنگام رانندگی حفظ کنید.