به گزارش افکارنیوز،

افشین حبیب زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید طرح ترافیک در شهر تهران اظهار کرد: این طرح در حال بررسی است اما هنوز نهایی نشده است .

وی افزود: معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران هم در حال بررسی این موضوع است و پیشنهادهایی را  مطرح کرده اند .

جبیب زاده گفت: فلسفه اصلی رعایت طرح ترافیک عدالت است.

دامادی نماینده مجلس نیز در خصوص خرید طرح ترافیک گفت: پایان داستان حذف طرح ترافیک نباید این شود که هر کسی که پول، ماشین های لوکس  و زندگی مرفه دارداز امکانات بهتر شهری  استفاده کند.

وی ادامه داد: این همان داستانی می شود که فقط یک درصد و یا حتی کمتر از یک درصد از این امکانات استفاده کند.

بدری نماینده مجلس ؛اظهار کرد :تصمیم حذف طرح ترافیک توسط مسئولان شهرداری تهران مناسب نیست.

وی افزود: روال گذشته باید تغییر کند و یک جایگزین جدید برای آن در نظر گرفته شود.

بدری گفت: موضوع ترافیک تهران با خرید طرح حادتر خواهد شد .