به گزارش افکارنیوز، کارهایی که باید در زمان وقوع زلزله انجام داد را در این خبر مشاهده می کنید.

99