گروه اجتماعی- عضو سابق شورای شهر تهران در گفتگو با افکارنیوز  با بیان اینکه اجرای طرح ترافیک جدید در تهران،  نیاز به مطالعات بیشتر دارد، افزود: با جزئیاتی که تا کنون از طرح جدید اعلام شده، می توان گفت در صورت اجرایی شدن این طرح، کلیت و منطق طرح ترافیک، زیر سوال می رود.

 ابوالفضل قناعتی در ادامه ضمن بیان اینکه اگر قبلاً محدودیتی برای ورود به مناطق مرکزی شهر قرار داده شده، به خاطر جلوگیری از افزایش بار ترافیکی در این قسمت و متعاقباً کاستن از میزان آلودگی هوای شهر بوده است، افزود: به نظر می رسد در وضعیت جدید، با برداشته شدن محدودیت های قبلی برای ورود به منطقه مرکزی شهر، مجدداً بار ترافیکی و حجم گازهای آلاینده در مناطق مرکزی شهر افزایش یابد. مسئله ای که طبیعتاً در تعارض با اهداف اصلی طرح ترافیک شهر تهران خواهد بود.

قناعتی در ادامه افزود: از طرفی، در صورت اجرایی شدن طرح جدید، امکان انتقال بار ترافیکی به خارج از محدوده طرح ترافیک یا ورودی های طرح وجود دارد، لذا باید پیش از اجرای طرح جدید، مطالعات بیشتری بر روی آن صورت بگیرد. عضو سابق شورای شهر تهران اظهار داشت: برداشت من از طرح جدید این است که این طرح، نه تنها محدودیت را برنمی دارد، بلکه تعداد خودرو زیادی را در محدوده طرح ترافیک وارد خواهد کرد که نتیجه مستقیم آن، افزایش بار ترافیکی و آلودگی هوای شهر است.

عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه بنا بر طرح جناب پورسیدآقایی، محدودیتِ تعداد مطرح نیست و مجوز ورود تعداد نامحدود خودرو به محدوده طرح ترافیک صادر می شود، افزود: هر کسی کارتی را شارژ کند، می تواند وارد محدوده شود. در صورتی که قبلا شورای عالی ترافیک با هماهنگی پلیس راهور ظرفیت معینی را بررسی کرده بودند و جمع بندی این بود که محدوده طرح ترافیک و مرکز شهر، بیشتر این را پاسخگو نیست. قناعتی با بیان اینکه قسمت مرکزی شهر، بیش از این مقدار خودرو را پاسخگو نیست، اضافه کرد: پیش از این، علاوه بر عدد تعیین شده، مقداری هم طرح روزانه فروخته می شد که آنها هم با لحاظ عدد تعیین شده بود. لذا در فروش طرح روزانه نیز سقفی وجود داشت و نباید بیشتر از مقدار خاصی بود.

قناعتی با بیان اینکه یکی از مهم ترین توجیهات معاون شهردار برای مفید جلوه دادن طرح جدید، عدالت محور بودن آن است، اظهار داشت: بر خلاف گفته های آقای پورسیدآقایی، با اجرایی شدن این طرح عدالت اجتماعی نیز زیر پا گذاشته خواهد شد و می توان گفت، این طرح کاملاً ضدعدالت است. قناعتی در توضیح این مسئله، افزود: مطابق طرح جدید، کسی که پول دارد، می تواند وارد طرح شود و هر کس که پول بیشتری دارد، می تواند بیشتر در محدوده طرح بماند و این، عین بی عدالتی در حق شهروندان است.

عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه توضیح داد: این یعنی کسانی که وضعیت معیشتی خوبی ندارند، نمی توانند وارد طرح شوند و دوماً اگر هم وارد طرح شوند، نمی توانند زمان زیادی در آنجا باشند، زیرا شارژ پولی آنها کسر خواهد شد. عضو سابق شورای شهر تهران در توضیح دیگر عوارض طرح جدید ترافیک، اظهار داشت: ما با طرح جدید، محدودیت بیشتری بر تصمیمات شخصی شهروندان اعمال می کنیم. به عنوان مثال، ممکن است شخصی مجبور باشد صبح زود یا عصر به دکتر برود، ولی ما با ایجاد محدودیت هزینه ای در این دو زمان، عملاً او را مجبور می کنیم تا برنامه روزانه خود را تغییر دهد. لذا مشکلات جدیدی را برای مردم به وجود می آوریم.