به گزارش افکارنیوز،

محمد علیخانی در تذکری پیش از دستور در سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران گفت:در حال حاضر شاهد هستیم که اردوگاه شهید میرحسینی متعلق به شهرداری تهران در منطقه ۲۲ تصرف شده است.

وی افزود: این اردوگاه ۴۰ هکتار است و در دوره جدید شهرداری تهران با اموال آن به طور غیر قانونی تصرف شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خواستار ارائه گزارش در رابطه با تصرف اردوگاه شهید میرحسینی از سوی شهرداری تهران شد و اظهارکرد: درخواست ما این است که شهردار تهران در رابطه با دلایل تصرف این اردوگاه توضیحاتی را به شورای شهر ارائه دهد.

در ادامه این جلسه، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران موضوع تصرف اردوگاه شهید میرحسینی را به شورای شهر تهران ارائه کرده و درخواست وی این بوده که شورای شهر در این زمینه تحقیقاتی را ارائه کند.