به گزارش افکارنیوز،

این استاد روابط عمومی منحصر به فرد بودن این اثر علمی و تحقیقاتی را از ویژگی‌های آن برشمرده و ایجاد فهم یکسان و زبان مشترک از مفاهیم، ایجاد نقشه کامل با ابعاد مختلف در روابط عمومی معرفی ‌و به رخ کشیدن داشته، تهیه و تدوین مرجعی معتبر و برداشتن قدمی در جهت بومی‌سازی روابط عمومی ایران را از اهداف تدوین و تالیف این اثر علمی عنوان کرد.

دبیر‌ علمی برگزاری انتشار و رونمایی دایرةالمعارف روابط عمومی ایران از ویژگی‌های این اثر به قابل درک بودن برای عام، گستردگی، توجه به جنبه‌های تخصصی، بهره‌گیری از غالب توانایی‌های دانمشندان و صاحب‌نظران، اجتناب از نگرش محدود و سطحی‌نگری، استفاده از سلایق مختلف علمی، سیاسی و فکری برشمرده و از تمامی فرزانگان، تلاشگران و صاحب نظران و کارشناسان این عرصه که در پربارتر شدن این اثر تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد.

این اثر برجسته در طول مدت 10 سال توسط استاد حمید صبری تدوین ‌و تالیف شده است و همزمان با رونمایی این اثر‌ به 10 نفر از تلاشگران و صاحب‌نظران موفق روابط عمومی نشان ملی افتخار دایرةالمعارف روابط عمومی ایران اعطا خواهد شد.