به گزارش افکارنیوز،

محمد علی نجفی، شهردار تهران به منظور ارائه گزارش در خصوص سند تحویل و تحول مدیریت شهری، وارد صحن علنی پارلمان پایتخت شد.

قرار است شهردار تهران در این جلسه، در رابطه با جزئیات سند تحویل و تحول مدیریت شهری، توضیحاتی را ارائه دهد.

همچنین در این جلسه، یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص "رویکرد‌های پیشنهادی تدوین برنامه سوم شهر تهران مورد بررسی اعضا قرار می‌گیرد.