به گزارش افکارنیوز،

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران‌ در آغاز سی‌ و هفتمین‌ جلسه شورای شهر تهران‌ که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با بیان اینکه‌ امروز 140 روز‌ از انتصاب نجفی به عنوان شهردار تهران می‌گذرد، اظهار کرد: قرار است مطابق مصوبه‌ شورا سند تحول شهرداری در پایان دوره‌ چهارم شورا‌ توسط شهردار تهران ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بررسی عملکرد‌ دوره قبل مدیریت شهریاز جمله خدمات، حمل و نقل، اقتصاد، منابع انسانی، فرهنگی، فنی و عمرانی، هوشمندسازی‌، ساختار شهری، تاب‌آوری و مدیریت بحران‌ نیاز به زمان دارد‌ و در این زمینه اختیارات قانونی بیشتری نیاز است تا گزارش مبسوط‌ ارائه شود.

وی افزود: یکی از این موارد تلفیق‌ بودجه است که ابزارهای کمی‌ در اختیار شورای شهر تهران‌ است.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه قضاوت ما نسبت به دوره‌های گذشته باید بر اساس انصاف باشد، اظهار کرد: نباید به گذشته رویکرد‌ افراطی‌ و تفریطی‌ داشته باشیم‌.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه به گذشته انتقاداتی‌ وجود دارد، خاطرنشان کرد: به همین ترتیب‌ نسبت به عملکرد ما در 5 ماه گذشته هم انتقاداتی وجود دارد.

وی افزود: باید شهردار تهران در گزارش تحولی که امروز ارائه می‌دهد در خصوص برنامه‌های خود برای شهر تهران هم صحبت کند.