به گزارش افکارنیوز،

حسن خلیل آبادی گفت: بنیاد شهید ضوابط خاصی برای قلمداد کردن عنوان شهید به افرادی دارد که در حوادث مختلف جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر عنوان می‌شود که تعاریف بنیاد شهید شامل آتش نشان‌هایی که در حادثه پلاسکو جان خود را از دست داده اند نمی‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران خواستار رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح برخی موضوعات در رابطه با بنیاد شهید شد و اظهارکرد: لازم است با رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای در بندی که عنوان شهید به افراد اختصاص می‌یابد ایجاد شود.

خلیل آبادی با تاکید بر اینکه آتش نشان‌های حادثه دیده پلاسکو اکنون به عنوان شهید خدمت محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: حادثه دیدگان پلاسکو از منظر شهرداری تهران شهید خدمت بوده و شامل امتیازاتی نیز می‌شوند، اما برای اینکه این افراد شهید محسوب شده و بنیاد شهید نیز این موضوع را بپذیرد، نیازمند برخی اصلاحات در قانون هستیم که شهدا را تعیین می‌کند.

وی از طرح موضوع نامگذاری مکان و یا یادمانی به نام جانباختگان حادثه سانچی در شهر تهران خبرداد و اذعان کرد: در جلسه آینده کمیته نام گذاری شورای شهر تهران، موضوع نامگذاری یک مکان و یا نصب یک یادمان در شهر تهران به نام جانباختگان حادثه سانچی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.