گروه اجتماعی- این قطار در ایستگاه قائم بنا به دلائلی نا معلوم برخوردی سهمگین با دیواره انتهایی ایستگاه داشته است. خوشبختانه این برخورد در زمانی اتفاق افتاده که واگن ها خالی از مسافر بوده و قطار در حال شانت کردن بوده است.

به گزارش افکارنیوز، از تصاویر منشتر شده پید است که واگن های قطار خسارت بسیاری دیده اند. این در حالی است که هم اکنون شرکت بهره برداری متروی تهران با مشکل شدید کمبود واگن دست و پنجه نرم می کند و دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی کند.

در ماههای اخیر شرکت متروی تهران و حومه با حواشی متعددی با تغییر مدیریت روبه رو شده و از زمانی که جواد امام این مسئولیت را پذیرفته شاهد تعطیلی خط 7 و کندی پیشرفت افتتاح ایستگاههای جدید بوده ایم. 

در همین حال یکی از وعده های محمدعلی نجفی، شهردار جدید و اعضای شورای پنجم تامین 1000 واگن جدید برای خطوط متروی تهران بود که تا به امروز هیچ یک از آن وعده ها برآورده نشده است. 

طول متروی تهران از70 کیلومتر در سال 84 بالغ بر 300 کیلومتر شده ولی دولت های مختلف و به ویژه دولت کنونی به تعهدات خود در تامین هزینه مترو و خرید واگن های جدید عمل نکرده و متروی تهران با نصف ظرفیت خود در حال انجام خدمت به شهروندان است. 

حادثه متروی قائم نشان داد که تغییرات مدیریتی و بی توجهی به بخش مترو از دولت به شهرداری جدید نیز سرایت کرده و باید در آینده شاهد افت خدمات رسانی کمی  و کیفی در خطوط متروی پایتخت باشیم. علت حادثه قائم در حالی در شبهه قرار دارد که تا پیش از این در خط سه متروی تهران هیچ حادثه ای رخ نداده بود.