نماینده بجنورد گفت: مجلس در تلاش است تا وزارت آموزش و پرورش را موظف کند که به جای استفاده از نیروهای بازنشسته و معلمان در ۲ شیفت، از معلمان حق التدریسی، آموزشیاران و نیروهای خرید خدمت و شرکتی استفاده کند.

موسی الرضا ثروتی عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار افکار نیوز، با اشاره به سرنوشت طرح یک فوریتی رسیدگی به تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و نیروهای خرید خدمت و شرکتی در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار دارد که در جلسه ای که اخیر برگزار شد در رابطه با آن تصمیماتی اتخاذ گردید.

وی افزود: مقرر شد تا مسئولین وزارت آموزش و پرورش گزارشی از میزان ساعت کار نیروهای بازنشسته در این وزارتخانه و در مدارس، میزان استفاده از نیروهای غیرمتخصص در وزارتخانه و همچنین تعداد و میزان ساعت کاری که معلمان در ۲ شیفت در مدارس تدریس می کنند تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.

نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطابق قانون بکارگیری نیروها در ۲ شیفت، بازنشسته ها و استفاده از نیروهای غیر متخصص در آموزش و پرورش ممنوع است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا این وزارتخانه را مکلف کند تا بجای استفاده از این نیروها، در حد نیازاز معلمان حق التدریسی، آموزشیاران و نیروهای خرید خدمت و شرکتی استفاده کند.

ثروتی گفت: این طرح یک فوریتی بود که یک فوریت آن حدود یک ماه پیش در صحن مجلس مصوب شد و از آنجا که در خواست رسیدگی به خارج از نوبت برای آن شد، بعد از اتمام رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و اخبار خوشی از مجلس برای نمایندگان بیرون خواهد آمد.