سازمان هواشناسی برای چند روز آینده کشور نیز باران و برف پیش بینی کرد.
گزارشات سازمان هواشناسی حاکی از آن است که تهران فردا نیز شاهد برف و باران خواهد بود اما از سمت غرب کشور هوا رو به صاف شدن می رود اما سرما جای آن را می گیرد.
گفته می شود تهران برای اولین بار طی چندین سال گذشته در چنین فصلی بیشترین باران را بد از رشت داشته است.