به گزارش افکارنیوز،

زهرا صدراعظم نوری در چهلمین جلسه شورای شهر تهران گفت: براساس برنامه‌ای که شهرداری دنبال می‌کند باید حمایت‌های لازم را از تشکل‌های ایمنی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران با محوریت زنان و کودکان انجام دهد اما تاکنون این مهم میسر نشده است.

وی ادامه داد: باید شهرداری تا پایان برنامه 10 تشکل را ایجاد و حمایت کند یعنی سالانه 2 تشکل را حمایت کند اما متأسفانه اکنون که سال آخر برنامه دوم هستیم فعالیتی نشده و برنامه‌ای نداریم.

این عضو شورا گفت: این تذکر به شورا وارد است هرچند که این تذکر به شورای چهارم وارد است اما جا دارد به خودمان یادآوری کنیم به دلیل عدم نظارت بر بندهای برنامه این اقدام صورت نگرفته و انتظار می‌رود عزم جدی صورت گیرد.

صدراعظم نوری گفت: ستاد سمن‌های شورای شهر بهتر است به این موضوع توجه ویژه کند و ساز و کار لازم را فراهم کند.