به گزارش افکارنیوز،

مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران گفت: پاکسازی معابر اصلی، بزرگراه ها، رمپ و لوپ ها و پل ها در اولویت برف روبی است.

اصغر عطایی در پاسخ به این پرسش که برخی از شهروندان از تأخیر در برف روبی در معابر شهری گلایه داشتند، گفت: از ساعت ۶ بعدازظهر روز گذشته (شنبه ۷ بهمن) فعالیت های ستاد برف روبی آغاز شد و با آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری، فعالیت آغاز شد.

وی افزود: اما برف روبی در تمام نقاط دنیا از معابر اصلی آغاز می شود و ما پاکسازی بزرگراه ها، پل ها و رمپ لوپ ها را در اولویت قرار داده و معمولا شهروندان از همین موضوع گلایه دارند.

مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران گفت: پاکسازی معابر اصلی، بزرگراه ها، رمپ و لوپ ها و پل ها در اولویت برف روبی است.

عطایی در پاسخ به این پرسش که برخی از شهروندان از تأخیر در برف روبی در معابر شهری گلایه داشتند، گفت: از ساعت ۶ بعدازظهر روز گذشته (شنبه ۷ بهمن) فعالیت های ستاد برف روبی آغاز شد و با آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری، فعالیت آغاز شد.

وی افزود: اما برف روبی در تمام نقاط دنیا از معابر اصلی آغاز می شود و ما پاکسازی بزرگراه ها، پل ها و رمپ لوپ ها را در اولویت قرار داده و معمولا شهروندان از همین موضوع گلایه دارند.