به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ عزیزی گفت: با استفاده از تصاویر دوربین های نظارتی و استعلام از تیم های پلیس مستقر در محورها؛ تمام محورهای استان همدان باز بوده و تردد جریان دارد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه پلیس راه از ابتدای بارش برف در سطح محورهای اصلی و کوهستانی حضور فعال داشت، افزود: با شرایط بوجود آمده و یخ زدگی و مه گرفتگی های مقطعی در مسیرهای کوهستانی و تنگ شدن عرض جاده ها به علت انباشت برف در حاشیه جاده توصیه می شود رانندگان تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان همدان با تاکید بر اینکه رانندگان باید حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و به توصیه های پلیس توجه کنند، گفت: رانندگان در شروع سفر تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه رانندگان باید از رانندگی شتاب زده خودداری کنند، گفت: رانندگان باید خودرو را از نظر سالم بودن برف پاکن، شیشه شور، گرمکن شیشه عقب، بخاری و لاستیک چک کنند.

رئیس پلیس راه استان همدان تاکید کرد: حفظ فاصله طولی مناسب با خودرو مقابل برای پیشگیری از وقوع سوانح الزامی است.