به گزارش افکارنیوز،

امیر رحیم نژاد گفت: این سانحه صبح امروز به علت سرعت زیاد این خودرو در 6 کیلومتری کاشمر روی داد که بر اثر آن سه معلم شامل یک مرد و 2 زن، که برای تدریس راهی منطقه کوهسرخ بودند، مصدوم شدند.

وی افزود: معلمان صدمه دیده بلافاصله توسط اورژانس به بیمارستان کاشمر منتقل شدند که خوشبختانه حال هر سه تن رضایت بخش است.

بخش کوهسرخ کاشمر دارای مسیری کوهستانی و سخت گذر است که عرض کم جاده آن در فصل زمستان همواره حادثه آفرین است.

کاشمر در 228 کیلومتری مشهد قرار دارد. 

تصادف