به گزارش افکارنیوز،

اساس اعلام مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر هوای ۱۱ مرکز استان کشور در وضعیت پاک و ۱۶ مرکز استان در شرایط سالم است.

به گزارش مرکز کنترل و پایش سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر وضعیت آلایندگی هوای مراکز استان کشور به شرح زیر است:

تبریز ۱۹ (پاک)

قزوین ۲۲ (پاک)

کرمانشاه ۲۳ (پاک)

شهرکرد ۲۴ (پاک)

رشت ۲۹ (پاک)

ساری ۳۱ (پاک)

ارومیه ۳۳ (پاک)

کرج ۳۸ (پاک)

سمنان ۴۲ (پاک)

سنندج ۴۲ (پاک)

بیرجند ۴۹ (پاک)

اصفهان ۵۱ (سالم)

تهران ۵۶ (سالم)

اراک ۵۹ (سالم)

بجنورد ۶۰ (سالم)

قم ۶۲ (سالم)

خرم آباد ۶۳ (سالم)

یاسوج ۶۴ (سالم)

کرمان ۶۶ (سالم)

ایلام ۶۸ (سالم)

بندرعباس ۷۲ (سالم)

زاهدان ۷۲ (سالم)

شیراز ۷۸ (سالم)

یزد ۷۸ (سالم)

بوشهر ۸۴ (سالم)

مشهد ۸۴ (سالم)

اهواز ۸۶ (سالم)