به گزارش افکارنیوز،

مادر شهیدی که در برف شهید برسر مزار پسرش حضور یافته است.