به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران با اشاره به اجرای طرح ترافیک جدید از شهرداری تهران اظهار کرد: این طرح ناپخته بوده و نمی‌توانند اهدافی که مد نظر است را جلب کند.

وی تصریح کرد: اینگونه طرح‌ها تنها در راستای افزایش درآمد شهرداری است و این در حالی است که شورای چهارم هیچگاه به دنبال تصویب اینگونه طرح‌ها نبوده است.

رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح‌ ترافیک جدید باعث آلودگی هوا و ترافیک در سطح شهر خواهد شد،گفت: متاسفانه این طرح در حالی به تصویب رسیده است که مسئولان شهری عنوان کرده‌اند که مطالعات لازم را انجام داده‌اند!

چمران بیان کرد: افزایش درآمد شهرداری از طریق طرح ترافیک اجحاف به شهروندان و خیانت به شهروندان تهرانی است و ظاهرا در این طرح شهرداری چشم‌های خود را بر شهروندان بسته است و فقط به دنبال کسب درآمد است.

وی اظهار کرد: طرح ترافیکی که در سال‌های گذشته انجام می‌شده اگر دارای نواقصی هم بوده اما رضایت شهروندان را در پی داشته است اما این طرح قطعا ناراضایتی شهروندان را در پی خواهد داشت.