نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت با همکاری سازمان صبح امروز با حضور سردارغیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد.

کد خبر: 710222