به گزارش افکارنیوز،

در طبقه منفی چهار این مجتمع تجاری اداری که قسمت هایی از این ساختمان هم چنان درحال ساخت است، یک منبع 8 هزار لیتری حاوی گازوئیل دچار آتش سوزی شد.

مهار به موقع آتش سوزی مخزن بزرگ گازوییل درساختمان تجاری

با آتش گرفتن این مخزن بزرگ، دود سیاه وغلیظی بخشی ازفضای این ساختمان را فرا گرفت به طوری که هنگام رسیدن آتش نشانان، دود زیادی از پنجره های طبقات مختلف این ساختمان بیرون می زد.