به گزارش افکارنیوز،

تجاوز به چپ وانت در محور حمیل به ایلام علت وقوع حادثه  بوده  که موجب برخورد رخ به رخ با یک دستگاه تاکسی ون شده که به قیمت جان راننده وانت و مصدومیت سرنشینان ون تمام می شود.