به گزارش افکارنیوز،

تا سال ۱۳۵۷ تعداد ۸۳ موسسه پژوهشی کشور دارای مجوز اصولی یا قطعی و آزمایشی بودند.

 تا سال ۱۳۵۷ تنها ۲۲۳ واحد دانشگاهی در کشور فعال بوده‌اند.

 

دانشگاه 2

 

دانشگاه1