به گزارش افکارنیوز،

زهرا صدراعظم‌ نوری با بیان اینکه در پی بارش برف اخیر بخشی از فضای سبز آسیب دید‌، گفت: بخشی از این آسیب‌دیدگی‌ به دلیل هرس‌ نشدن به موقع درختان بود و بخشی دیگر هم به دلیل پوسیدگی‌ و پوکی درختان بود.

 عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: فراگیری‌ آفت‌ در درختان نارون‌ یکی دیگر از عوامل شکستگی‌ درختان در هنگام بارش برف بود.

 وی با بیان اینکه در صورت هرس‌ به موقع درختان و شناسایی‌ درختان پوسیده  این اتفاقات رخ نمی‌داد، اظهار کرد: قطع درختان بعد از بارش برف‌ قابل دفاع نیست و باید پیگیری شود.

 صدراعظم نوری با بیان اینکه سازمان پارک‌ها و فضای سبز‌ تلاش‌های زیادی می‌کنند، اظهار کرد: کارکنان این مجموعه برای حفظ و توسعه فضای سبز در روزهای‌ بارندگی  تلاش‌های زیادی کردند اما اینکه هرس‌ درختان به موقع انجام نگرفته و یا درختان پوسیده شناسایی‌ نشده‌اند باید بررسی شود که سازمان پارک‌ها و فضای سبز مناطق‌ هر کدام به چه میزان مسئول هستند.

 وی با تأکید بر اینکه نباید این اتفاقات رخ می‌داد، خاطرنشان کرد: اگرچه‌ برف سنگین‌ بود و آسیب‌دیدگی‌ در برف‌ سنگین‌ تا حدودی طبیعی‌ است ولی باید تمهیداتی از قبل در نظر می گرفتند تا سطح آسیب به حداقل‌ برسد‌.