به گزارش افکارنیوز،

حسین نحوی‌نژاد با اشاره به ادامه طرح‌های توانبخشی در استان‌ها مختلف،اظهار کرد: در این زمینه طبق برنامه ریزی شده انجام می‌شود به طوری که اعتبارات لازم برای  این موارد پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح تامین تجهیزات توانبخشی در استان‌ها محروم از برنامه‌های است که به طوری جدی از سوی سازمان بهزیستی در حال انجام است و نتایج خوبی را نیز در بر داشته است.

نحوی نژاد بیان کرد: ارائه خدمات پرستاری در منزل و همچنین پرداخت یارانه به مراکز از اقداماتی است که به طور معمول انجام می‌شود به طوری که اینگونه طرح‌ها رضایت جامعه هدف بهزیستی را نیز در پی دارد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت عیدی به مددجویان اعم از معلولان و سایر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته عیدی در نظر گرفته شده همزمان با مستمری مددجویان در اسفند پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص میزان عیدی پرداختی به مددجویان بیان کرد: میزان عیدی مبلغ یک ماه مستمری مددجویان است.