به گزارش افکارنیوز،

شفر امروز حرف های تازه ای در این باره در اینستاگرامش زده است که می خوانید: 

*من به شفافیت ،صداقت، کار سخت و برنامه ریزی طولانی مدت و استراتژی و توسعه اعتقاد دارم و معتقدم همه ما باید بر اهدافمان و موفقیت آینده تیم تمرکز کنیم.
*موفقیت در فوتبال، تنها با همکاری و کارگروهی ممکن است.
*این خلاف عادت و تجربیات من است که در مورد "مشکلات داخلی" در بیرون از تیم صحبت کنم؛ چراکه مطرح کردن این مسائل، به تیم آسیب می رساند. در هر باشگاهی کشمکش های داخلی وجود دارد اما اگر می خواهید به موفقیت برسید، باید این مسائل بین مدیریت و اعضای تیم مطرح و حل شود. 
*در حال حاضر ما در زمان باقی مانده تمرکز می کنیم.
*این برهمگان پوشیده نیست که ما برای جذب بازیکنان جدید مجبور به مواجهه با بسیاری از موانع و اشتباهات  بودیم.
*بسیاری از بازیکنان گران قیمت بودند و باشگاه استقلال نمی توانست قراردادی را برای خرید این بازیکنان ببندد. بعضی از مذاکرات هم به درستی انجام نشد. این غیر عادی نیست شما این مشکلات را در همه باشگاه ها در سراسر جهان دارید.
*متاسفانه این درست است که در حال حاضر بازیکن دیگری که موافقت کرد به ما ملحق شود، فقط چند دقیقه قبل از اینکه مبدا را ترک کند، لغو شد. او توضیح داد که خانواده اش به او گفته اند که هرگز با او به ایران نمی آیند. این در حال حاضر بار پنجم، ششمین است که اتفاق افتاده است.
*من عصبانی هستم و ناامید می شوم ، این رفتار بی احترامی و غیر حرفه ای است اما ما باید با آن برخورد کنیم.
*من به تیم خود اعتماد دارم و به تیمم احترام می گذارم، بنابراین نمی خواهم یک بازیکن را به یک بازیکن دیگر تبدیل کنم، من بازیکنانی می خواهم که به ما کمک کنند.
*ما هنوز هم وقت داریم و هنوز گزینه ها داریم من بیشتر از یک بازیکن می خواهم و اعتقاد دارم که باشگاه همه چیز را بررسی می کند.