به گزارش افکارنیوز،

پلنگ نر بالغ که با قطار_تهران مشهد برخورد کرد.