به گزارش افکارنیوز،

پس از اعلام چند گزارش محرمانه و بررسی‌های پلیسی، مشخص شد شناسنامه‌ها متعلق به دختران جان باخته، اهل استان‌های همجوار بوده‌اند که زنان خارجی شناسنامه‌ها را به قیمت‌های هنگفت خریده و سپس با مردان ایرانی ازدواج کرده‌اند.

مأموران ضمن تحقیق پی بردند هر سه زن خارجی پس از ازدواج به عنوان یک ایرانی مدارکی از قبیل گواهینامه، گذرنامه و سایر مدارک هویتی دریافت کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی گفت: پس از مکاتبات اداری، موضوع ابطال شناسنامه‌ها از طریق اداره ثبت احوال پیگیری شد و متهمان به پلیس امنیت عمومی احضار شدند که در بازجویی‌ها لب به اعتراف گشودند و به جرایم خود اعتراف کردند.

درحال حاضرتحقیقات تخصصی دراین باره ادامه دارد.