به گزارش افکارنیوز،

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: رحمانی فضلی وزیر کشور از آمادگی وزارت کشور برای دریافت طرح‌ها و پیش نویس برنامه‌های شورای عالی استان‌ها در زمینه مدیریت شهری خبر داد و افزایش همکاری‌های متقابل را خواستار شد.

به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها در این جلسه وزیر کشور با انتقاد از قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ابراز عقیده کرد: قانون فعلی به موضوع شورای محله‌ها نپرداخته و سلسله مراتب پارلمان‌های شهری از محله تا شورای عالی استان‌ها در آن دیده نشده است.

وی افزود: به اعتقاد رحمانی فضلی، قانون فعلی با توصیف فوق نقص دارد و نیازمند تکمیل زنجیره شوراهای محله تا شورای عالی استان‌هاست؛ به همین دلیل وی پیشنهاد کرد موضوع اصلاح قانون شوراها را در شورای عالی استان‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم و در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.

این عضو شورای شهر تهران در همین رابطه افزود: با توجه به همکاری مناسب شورای عالی استان‌ها با وزارت کشور می‌توان از طریق این وزارتخانه طرح اصلاح قانون شوراها را در هیئت دولت تبدیل به لایحه کرد و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

مرتضی الویری «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی فعلی برای تدوین و تصویب لوایح شهری» را موضوع دیگر مورد بحث در دیدار با وزیر کشور اعلام کرد و گفت: وزیر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در کمیسیون کلانشهرهای دولت، 4 رای همسو داریم، بنابراین با این پشتوانه می‌توانیم اقدام به همفکری بیشتری کنیم.

وی در توضیح این موضوع گفت: براساس قانون، در کمیسیون کلانشهرهای دولت، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران عضویت دارند و با حداقل 4 رای همسو می‌توانیم بسیاری از لوایح که در آن کمیسیون مطرح می‌شود را با قدرت بیشتری جلو ببریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها بالاترین پارلمان محلی یا همان مجلس سفلی محسوب می‌شود، به همین دلیل با اشاره به موضوع همترازی از وزیر کشور خواستم در مکاتبات و ارتباطات برون سازمانی، جایگاه شورای عالی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد و این موضوع هم می‌تواند از درون وزارت کشور آغاز شود که با استقبال رحمانی فضلی مواجه شد.

الویری با بیان اینکه «آموزش و توانمندسازی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» آخرین محور مذاکرات اخیر وی با وزیر کشور بود، گفت: با توجه به اینکه موضوع آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به شورای عالی استان‌ها واگذار شده از وزیر کشور خواستم اعتبارات لازم در این زمینه را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، رحمانی فضلی معتقد است برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا، اشراف کافی بر حوزه فعالیت‌های خود ندارند و به همین دلیل مقوله آموزش برای اعضای شوراهای سراسر کشور اهمیت بسیاری دارد و لازم است این موضوع مهم هرچه سریع تر در دستور کار قرار گیرد و برای فرآیند آغاز آن برنامه ریزی شود.