به گزارش افکارنیوز،

به گفته این فرد شش تن یخ برای تغییر بدنه در خودرو استفاده شده است

نصب قالب های یخی بر روی بدنه خودرو