به گزارش افکارنیوز،

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار بود باغات تهران ریه های تنفسی شهر باشند، تصریح کرد:در حال حاضر بخش بزرگی از 4 هزار هکتار باغ تهران از دست رفته است.

وی تصریح کرد: اگر با یک نگاه دیگری وارد حوزه باغات می‌شدیم و ماده 7 سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کرد و اگر به حوزه معاونان شهردار ارجاع داده می‌شد و از شورا درخواست گزارش می‌شد، سازمان پارک‌ها و فضای سبز می‌توانست از این قضیه مراقبت کند.

نژادبهرام با اظهار تأسف از اینکه شهر تهران فضای سبز اصلی خود که همان باغات بود را از دست داده است، گفت: ای کاش می‌توانستیم‌ این دارایی‌ را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه انتقاد دیگر من از مختاری مربوط به هرس نشدن به موقع درختان پهن‌برگ است، گفت: انتظار می‌رفت با توجه به هشدارهایی که هواشناسی در ارتباط با ورود جبهه‌ هوای سرد داده بود، کار هرس کردن درختان با سرعت بیشتری انجام می‌شد تا درختان کمتری از بین می‌رفتند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نمی‌توانستیم درختان برگ سوزنی را هرس کنیم، خاطرنشان کرد: بهتر بود کار هرس درختان پهن برگ به سرعت انجام می‌شد تا به این ضایعه دچار نمی‌شدیم‌ و ای کاش آن‌ها را به موقع هرس کرده بودند تا این اتفاقات رخ نمی‌داد.