به گزارش افکارنیوز،

بزرگترین عملیات مرمت سازه چوبی و تاریخی کشور پایان یافت.

این مرمت نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شد.

اربست‌های عالی‌قاپو پس از 12 سال باز شد و مرمت این بنا توسط کارشناسان پایان یافت.

در این مرمت استحکام بخشی، مرمت سقف، تزئینات و ستون‌ها که انجام شده است.

قرار است برای ایمنی بیشتر بین حفاظ‌های چوبی شیشه‌های سکوریت کار شود.

 این پروژه سال 1384 شروع شد و طرحِ عملیاتی آنهم به این گونه بود که روپوش عالی قاپو، ستون ها، پایه ستون ها و تمام تزئینات و قاب ها مرمت شود.