به گزارش افکارنیوز،

برای حفظ ایمنی، هیچ فردی درون ساختمان نیست