به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر، در واکنش به افزایش ردیف درآمدی حاصل از بازارهای روز هفتگی گفت: در بازارچه های سنتی و روز معمولا اقشار ضعیف و سرپرست خانوارها کار می کنند.

وی افزود: حاضرین در این بازارچه ها مبالغی را به ستاد ساماندهی مناطق واریز می کنند و بهتر است این درآمد ها در جای خودش هزینه شود.

امانی گفت: متاسفانه شنیده ها حاکی از این است که بین مبلغ پرداختی و آنچه به حسابها واریز می شود فاصله وجود دارد. این نشان می دهد که رانتی در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود. هر زمان یک ستادی برای حمایت از شهروندان ایجاد شده است خودش رانت ایجاد کرده است.