به گزارش افکارنیوز،

عکسی از میدان توپخانه تهران که در سال 1284شمسی گرفته شده است.