به گزارش افکارنیوز،

 خروج کارمندان و مسافران هتل جنب ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو