به گزارش افکارنیوز،

پذیرایی مردم و کسبه از آتش نشانان حادثه ساختمان وزارت نیرو را ببینید.