به گزارش افکارنیوز،

تصویر جدید از محل حادثه ساختمان وزارت نیرو