عملیات اطفای حریق در ساختمان ۱۳ طبقه «برق حرارتی وزارت نیرو» که با قدمتی بیش از ۵۰ سال رخ داد، در حال حاضر توسط آتش نشانان کاملا مهار شده است و این ساختمان تحت کنترل قرار گرفته است.

کد خبر: 713268