به گزارش افکارنیوز،

عکسی از چشمه علی  شهر ری که در سال 1280 گرفته شده است.