به گزارش افکارنیوز،

مسگری از مشاغل کهنی است که امروزه کمتر در بازارها دیده می‌شود و فقط به صورت خیابانی قابل مشاهده‌ است.

مسگری از نوع خیابانی+تصاویر

مسگری از نوع خیابانی+تصاویر

مسگری از نوع خیابانی+تصاویر

مسگری از نوع خیابانی+تصاویر

مسگری از نوع خیابانی+تصاویر