به گزارش افکارنیوز،

 وضعیت ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو پس از اطفاء جریق