به گزارش افکارنیوز،

با توجه به حضور گسترده مردم در حوالی میدان آزادی، مترو در ایستگاه میدان آزادی توقف ندارد و مردم در یک ایستگاه قبل یا بعد باید از قطار پیاده شوند.