به گزارش افکارنیوز،

 تصویری از ماکت «ناوشکن جماران» در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران را ببینید.