به گزارش افکارنیوز،

علی قلعه گنج کریمی، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اظهار کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به منظور ایجاداشتغال و کارآفرینی تفاهم نامه‌ای را با دانشگاه فنی و حرفه ای به امضا رسانده است.

گنج کریمی تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه بخشی از تعاملات سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و به منظور اشتغال و کارآفرینی با مشارکت اعضای کانون های دانشجویی در رشته های مختلف انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این موضوع ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در استان های مختلف کشور و در قالب یک تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و سازمان اجتماعی وزارت کشور، به صورت کارگاه های مختلف اجرا می شد.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: کارآفرینی فوق در حوزه جوانان و ویژه این گروه بوده است و همان طور که به آن اشاره شد با مشارکت اعضای کانون های دانشجویی هلال احمر در دانشگاه های فنی و حرفه ای سراسر کشور تحقق می پذیرد.