به گزارش افکارنیوز،

قاتل، مقتول و تماشاچی در یک نگاه