به گزارش افکارنیوز،

 سامانه ایده پروری تحقیقات دفاعی برای حمایت از ایده های نخبگان دانشگاهی کشور با کاربری دومنظوره رسما آغاز بکار کرد.

سامانه ایده