به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا‌ سخنگوی‌ شورای شهر تهران در پایان جلسه‌ امروز با حضور در جمع خبرنگاران و با اشاره به تصویب سقف‌ درآمدی شهرداری تهران گفت: این بحث ادامه دارد و امروز صرفاً حوزه‌های مأموریتی‌ در سطح کلان بررسی شدند و بررسی کد ردیف‌ها به جلسه فردا موکول‌ شد.

 سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به تبصره‌هایی که امروز تصویب‌ شد، گفت: شهرداری تهران موظف‌ شد در انجام مأموریت‌های محوله در سال 97 در حد 5 درصد قیمت تمام شده خدمات را کاهش دهد‌.

 وی با بیان اینکه بحث‌ چابک‌سازی ساختار شهرداری‌ تهران را در دستور داشتیم‌، بیان کرد: بر این اساس مقرر شد 10 درصد واحد سازمانی و عناوین‌ شغلی غیرمصوب‌ این کاهش در سال 97 در دستور کار قرار بگیرد.

 اعطا‌ اظهار کرد:  در حوزه نظارت‌ شهرداری را مکلف‌ کردیم‌ که از طریق سامانه‌های الکترونیکی که ایجاد خواهد کرد و در اختیار اعضا قرار خواهد داد این امکان را فراهم کند که اعضای شورا بتوانند روی عملکرد‌ بودجه نظارت دقیق‌ داشته باشند‌.

 سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به عوارض‌ ایمنی ساختمان‌ها گفت: در سال 91 شورای شهر‌ مصوبه‌ای تحت عنوان مجوز محاسبه‌ و اخذعوارض ایمنی ساختمان‌ها داشته که ما مقرر کردیم‌ 100 درصد این رقم به حساب آتش‌نشانی واریز‌ شود و این سازمان هم موظف‌ خواهد بود تمام این رقم را صرف احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی کند.

 وی تصریح کرد: شهرداری را موظف‌ کردیم که از درآمد حاصل از وصول جرایم قانون حفظ‌  و گسترش فضای سبز در چند منطقه‌ کمتر برخوردار از لحاظ فضای سبز اولویت‌ خرید باغات را در برنامه داشته باشد که این مناطق شامل 7، 9، 10، 11 و 17 هستند.